[PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Informacje i dyskusje o imprezach związanych z malowaniem - specjalnie dla rodaków :)
Post Reply
Nameless
The Better Choice
The Better Choice
Posts: 17415
Joined: 21 Jun 2005, o 17:41
Location: Silesia, Poland
Contact:

[PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Nameless »

W imieniu organizatora serdecznie zapraszam na kolejną edycję największego polskiego konkursu malarskiego :)

Warszawa, DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8, 19.10.2013

Regulamin znajdziecie poniżej. Dalsze informacje na temat imprezy będą pojawiały się tutaj i/lub na oficjalnej stronie Hussara, kiedy taka już się pojawi.

Mam nadzieję, że organizator dał Wam w tym roku jeszcze więcej czasu i możliwości na przyjazd z dużą liczbą pięknych zgłoszeń :)

REGULAMIN KONKURSU MALARSKIEGO „HUSSAR 2013”

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Zgłaszanie prac:

1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac, jednak nie więcej niż 1 pracę w każdej kategorii.
2. Uczestnicy mogą zgłaszać tylko swoje własne prace. Nie dopuszcza się prac grupowych oraz zgłaszania prac w imieniu innej osoby.
3. Nie jest wymagana zgodność zgłoszenia z zasadami jakiejkolwiek gry.
4. Dopuszcza się zgłaszanie własnych rzeźb oraz konwersji. Dopuszcza się zgłaszanie prac wykonanych z modeli i produktów różnych producentów. Modele różnych producentów można łączyć także w ramach jednej pracy.
5. Nie dopuszcza się zgłaszania prac, które zajęły miejsca „medalowe” (złoto, srebro, brąz) w
innych konkursach.
6. Prace zgłasza się na wyłączne ryzyko zgłaszającego.
7. Zgłoszenie pracy oznacza akceptację regulaminu i oświadczenie przez zgłaszającego, że jest autorem zgłaszanej pracy.

2. Dyskwalifikacja zgłoszeń:
1. Zgłoszenie pracy naruszającej regulamin skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich zgłoszeń danego uczestnika.
2. Zgłoszenie pracy cudzej lub zespołowej skutkuje dyskwalifikacją z konkursu wszystkich zgłoszeń danego uczestnika, oraz automatyczną dyskwalifikacją jego zgłoszeń ze wszystkich przyszłych edycji konkursu.
3. Dyskwalifikacja może mieć miejsce także po ogłoszeniu wyników konkursu, jeśli w późniejszym terminie wyjdzie na jaw fakt skutkujący dyskwalifikacją.
4. Zdyskwalifikowany uczestnik traci prawo do nagrody uzyskanej z naruszeniem regulaminu.
5. Dyskwalifikacja może skutkować zmianą przyznanych miejsc, nagród i wyróżnień.

3. Ocena prac:
1. Ocena prac należy wyłącznie do członków jury.
2. Ocenie podlega modelarska i malarska poprawność wykonania, kreatywność, oryginalność, a zwłaszcza ogólne wrażenie, które robi zgłoszona praca.
3. Pierwszym etapem oceny prac jest wybór prac wyróżnionych, które wezmą udział w finale.
4. Drugim etapem oceny prac jest finał: wybór trzech zwycięskich prac (tzw. złoto, srebro, brąz) spośród prac wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.
5. Trzecim etapem oceny prac jest wybór najlepszej pracy konkursu ("Best of Show") spośród zwycięzców poszczególnych kategorii.
6. Przewiduje się dodatkową nagrodę "Junior" dla najlepszej pracy zgłoszonej przez uczestnika z rocznika 1997 lub młodszego.
7. Decyzje sędziów są ostateczne, z zastrzeżeniem ewentualnych zmian w wyniku dyskwalifikacji uczestnika.
8. Przyznanie odznaczeń (statuetki, dyplomy itp.) oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców i wyróżnionych leży w gestii organizatora.
9. Możliwe jest przyznanie dodatkowych nagród losowo wybranym uczestnikom konkursu, którzy nie zostali inaczej wyróżnieni przez sędziów.

4. Kategorie i przydział prac:
1. Zgłaszając pracę, uczestnik deklaruje kategorię, do której dokonuje zgłoszenia.
2. Sędziowie mogą zmienić kwalifikację pracy do innej kategorii, jeżeli uznają ją za bardziej właściwą dla zgłaszanej pracy.
3. Sędziowie mogą połączyć kategorie, jeśli niska liczba zgłoszonych prac powoduje brak konkurencyjności.
4. Jeśli w wyniku zmiany kwalifikacji pracy lub połączenia kategorii uczestnik posiada więcej niż 1 zgłoszenie w danej kategorii, tylko 1 praca będzie podlegać ocenie zgodnie z decyzją jurorów. Pozostałe prace wystawiane są w kategorii, lecz nie biorą udziału w konkursie.

II. KATEGORIE

1. Model pojedynczy – fantasy:

1. Do kategorii kwalifikują się modele fantasy oraz historyczne z okresu sprzed 1914r.
2. Pracę stanowi pojedynczy model o rozmiarze porównywalnym z pieszym człowiekiem w skali 32mm lub mniejszy.
3. Model powinien umieszczony być na podstawce.
4. Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak rozmiar nie może przekraczać 10x10cm lub średnicy 10cm.

2. Model pojedynczy – SF:
1. Do kategorii kwalifikują się modele science-fiction oraz historyczne z okresu od 1914r.
2. Pracę stanowi pojedynczy model o rozmiarze porównywalnym z pieszym człowiekiem w skali 32mm lub mniejszy.
3. Model powinien zamieszczony być na podstawce.
4. Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak rozmiar nie może przekraczać 10x10cm lub średnicy 10cm.

3. Model duży:
1. Pracę stanowi model o rozmiarze porównywalnym z modelami ludzi w skali 54mm lub większym.
2. Do kategorii kwalifikują się także modele dużych istot w mniejszych skalach, jeśli ich rozmiar porównywalny jest z modelami opisanymi w pkt. 1.
3. Do kategorii kwalifikują się także modele kawaleryjskie w dowolnej skali.
4. Kategoria obejmuje także popiersia w dowolnej skali.
5. Model powinien zamieszczony być na podstawce.
6. Kształt podstawki nie ma znaczenia, jednak rozmiar nie może przekraczać 20x20cm lub średnicy 20cm, chyba że większa jest konieczna ze względu na rozmiar modelu.

4. Machina wojenna:
1. Pracę stanowi model machiny wojennej w dowolnej skali, z uniwersum fantastycznego lub realiów historycznych, z lub bez załogi.
2. Kategoria obejmuje modele wszelkich pojazdów jeżdżących, latających i pływających.
3. Do kategorii kwalifikują się modele motocykli.
4. Do kategorii kwalifikują się też pojazdy cywilne.
5. W przypadku maszyn i pojazdów mechanicznych podstawka nie jest wymagana, chyba że załoga jest odrębna od modelu maszyny (np. obsługa armaty).

5. Diorama:
1. Pracę stanowi co najmniej 1 model na rozbudowanej podstawce scenicznej, niezależnie od skali i uniwersum.
2. Rozmiar i kształt podstawki scenicznej nie jest ograniczony.
3. Ocenie podlega także fabuła prezentowana na dioramie, sposób zintegrowania modeli ze sobą oraz z otoczeniem, a także interakcja między modelami.

6. Oddział:
1. Pracę stanowi grupa co najmniej 3 modeli stanowiąca oddział.
2. Dopuszcza się łączenie w oddziale modeli różnych rodzajów, wielkości, o różnym uzbrojeniu, oraz mieszanie kawalerii z piechotą, a także modeli różnych producentów.
3. Rozmiar i kształt podstawki scenicznej nie jest ograniczony.
4. Cały oddział bez względu na szyk musi posiadać wspólną podstawkę pozwalającą na przemieszczanie oddziału jako całości.

7. Wystawa:
1. Niniejsza kategoria stanowi kategorię pozakonkursową, zgłoszone prace nie będą w żaden sposób oceniane ani nagradzane!
2. Do kategorii kwalifikują się jakiekolwiek prace związane z szeroko pojętym hobby figurowym i modelarskim, pasujące lub nie do powyższych kategorii.
3. Prace posłużą do stworzenia wystawy prac pozakonkursowych dla uczestników i zwiedzających.


III. ANEKS - przykłady przyporządkowania zgłoszeń do poszczególnych kategorii

Model pojedynczy – fantasy:

Modele orków z Warhammera, pieszych krasnoludów z Confrontation, piratów z Foundry, kowbojów z Black Scorpion Miniatures

Model pojedynczy – SF:
Modele space marines z Warhammera 40.000, pieszych ludzi z Inifinity, piechoty amerykańskiej z Black Scorpion miniatures, modele pieszego Wehrmachtu z Foundry

Model duży:
Model historyczny w skali 54mm lub większej, modele trolli z Warhammera, modele kawalerii z Mantic Games, model smoka, popiersie.

Machina wojenna:
Modele dreadnoughtów i motocykli z Warhammera 40.000, mechów z Dust Tactics, model czołgu lub samolotu, model pojazdu cywilnego, modele rydwanów i armat z WFB,

Diorama:
Rozbudowana diorama z jednym modelem, pojedynek dwóch modeli, duża scena bitewna.

Oddział:
Drużyna space marines z Warhammera 40.000, załoga piracka z różnych firm w spójnej skali.

Wystawa:
Wszystko, co związane z hobby! Poza przykładami jak wyżej rzeźby, armie, tereny do gier bitewnych itd.
Nameless Painter Blog
==================================================
Image
Camelson
Jarek Wędrowniczek
Posts: 406
Joined: 13 Dec 2008, o 22:49
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Camelson »

Dzieki! Super! Bede! :D
Nameless
The Better Choice
The Better Choice
Posts: 17415
Joined: 21 Jun 2005, o 17:41
Location: Silesia, Poland
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Nameless »

sprobowalbys nie byc :twisted:
Nameless Painter Blog
==================================================
Image
sea.man
Chest of Colors
Chest of Colors
Posts: 4867
Joined: 4 Sep 2008, o 17:58
Location: Munich, Germany

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by sea.man »

Czy jest bilet od CMON?
Kto sedziuje?
Trzeba zaczac zagraniczne fora informowac :)
miniatures painted:
2011 - 83, 2012 - 38, 2013 - 45, 2014 - 56, 2015 - 95, 2016 - 106, 2017 - 22
Nameless
The Better Choice
The Better Choice
Posts: 17415
Joined: 21 Jun 2005, o 17:41
Location: Silesia, Poland
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Nameless »

wydaje mi sie, ze CMON chcial kontynuowac wspolprace, ale to musi potwierdzic Janusz.

sedziowie - Bohun + 2 innych (Mahon, Slawol, Przemo, Nameless, moze inni kandydaci sie znajda)

informacja - zabieram sie za to od momentu ogloszenia tutejszego :) bedziemy wdzieczni za pomoc.
Nameless Painter Blog
==================================================
Image
Marta
Posts: 1840
Joined: 22 Apr 2009, o 20:24
Location: London
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Marta »

Dodaj w poscie o regulaminie w angielskiej czesci jakies info o lokacji i dojezdzie to wrzuca na forum PB.
Impossible is Nothing!!
Twisted Brushes
Nameless
The Better Choice
The Better Choice
Posts: 17415
Joined: 21 Jun 2005, o 17:41
Location: Silesia, Poland
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Nameless »

zrobione :) dzieki za pomoc
Nameless Painter Blog
==================================================
Image
Marta
Posts: 1840
Joined: 22 Apr 2009, o 20:24
Location: London
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Marta »

Info poszlo, zobaczymy czy bedzie jakis odzew. W tym roku jest jeszcze duzo czasu, wiec moze ktos sie skusi.

'eM
Impossible is Nothing!!
Twisted Brushes
Nameless
The Better Choice
The Better Choice
Posts: 17415
Joined: 21 Jun 2005, o 17:41
Location: Silesia, Poland
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Nameless »

na przyklad ty? :)
Nameless Painter Blog
==================================================
Image
Marta
Posts: 1840
Joined: 22 Apr 2009, o 20:24
Location: London
Contact:

Re: [PL] Hussar 2013, 19.10.2013, Warszawa

Post by Marta »

Nameless wrote:na przyklad ty? :)
hehe na razie mam zabookowany urlop na niedziele, zebym nie musiala latac po nocy i zaraz z marszu isc do roboty, wiec sie szykuje na przyjazd. Ale w moim przypadku jest jeden element z zycia prywatnego ktory moze uniemozliwic mi jakiekolwiek wyjazdy w drugiej polowie roku, wiec zobaczymy jak to wszystko wyjdzie.

'eM
Impossible is Nothing!!
Twisted Brushes
Post Reply